„WĘDRUJĄCE POGRANICZE”

Ośrodek Badań Naukowych
im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie

Towarzystwo Naukowe
im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie

Stowarzyszenie Miłośników Historii i Kultury
Prusów „PRUTHENIA”

zapraszają na konferencję naukową:

„WĘDRUJĄCE POGRANICZE”
Migracje na ziemiach pruskich
w okresie starożytnym
i wczesnym średniowieczu

Konferencja odbędzie się
3 grudnia 2004 r.
w
Ośrodku Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

PROGRAM KONFERENCJI

godz. 10.00
Otwarcie konferencji

godz. 11.00—13.00
Sesja przedpołudniowa
Prowadzenie: Romuald Odoj

mgr Jarosiaw Sobieraj (Olsztyn)
Najwcześniejsze osadnictwo ziem pruskich.
Problemy migracji i wewnętrznego rozwoju

mgr Magdalena Nowakowska (Warszawa)
Kiedy przybyli Bałtowie?
Ruchy ludnościowe w późnej epoce brązu
i wczesnej epoce żelaza

prof. dr hab. Wojciech Nowakowski (Warszawa)
Migracje germańskie około przełomu er
Od Bastarnów do Gepidów

Dyskusja

godz. 13.15 – 15.00
Przerwa obiadowa

godz. 15.00 – 17.00
Sesja popołudniowa
Prowadzenie: Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa

dr Anna Bitner-Wróblewska (Warszawa)
Ziemie pruskie w okresie wpływów rzymskich
- migracje ludzi, przedmiotów, idei

dr Pawel Szymański (Warszawa)
Ekspansja ze wschodu?
Zmiany terytorialne kultury sudowskiej
na tle jej powiązań z obszarami górnego Niemna i Dniepru

dr Wojciech Wróblewski (Warszawa)
Wędrujące pogranicze. Problem południowej granicy
ziem pruskich we wczesnym średniowieczu

Dyskusja i zamknięcie konferencji

ZAPRASZAM!