`MROK..`

Mrok ściskał
gardło
p o w o l i
przysuwając swą twarz

Mrok mroził
oddech
p o w o l i
dotykając oparami

Mrok, aż po horyzont
zatopiony
w otchłaniach
b e z g r a n i c z n y c h
b e z c z a s o w y c h

i tylko blask
lampy
b y ł
jedynym życiem

w i e c z n o ś c i ą . . .

/19 Październik 2004 r./

`ERODOTYK`

Moczę Usta swe
w Winie Rozkoszy
Potęgując Doznania..
Dreszcze…
Wizje….

Podaję Oczom swym
Obrazy Uniesienia
Wywołując Fale
Potęgi..
Spełnienia…
Ekstazy….

O, Cudowny Motylu
z Wielobarwnymi Skrzydłami
co swą lekkością napełniasz
mój Umysł

Moim Nocnym Fantazjom
Urosły Skrzydła
Trzepoczące na Wietrze
Gorącym od Erotycznych Oddechów

Otumaniony Umysł
Zaczadzona Dusza
Modły do Rozkoszy
we Krwi Oddania

i mogę być Martwy dla Ciebie

Żadne Oczyszczenie
żaden Odwyk
żadne Wyrzeczenie

Cały Twój!

O Samotna!
Frunąca w Dal Przestworzy
Pragnę dołączyć do Ciebie
do Twych Iluzji

i Zatopić się w Twoich Skrzydłach
jak w Ramionach
Pani Babylon

Kroczę!
Frunę!

Pragę Przeniknąć przez
Ciebie
Pragnę Tych Koszmarów
Orgii

Wejść w Ciebie
Zagłębić się w Ciebie
Zdobyć
Posiąść

..jak w Wiedzę ze Starożytnych Ksiąg

Rozchyl więc swe Skrzydła
Wielobarwne
jak Wachlarze

Oszołom mnie
Milionem Barw
Okadź mnie
Zapachem Kobiecej Wszechwładzy

Otwórz Muszelkę
i pozwól Utonąć
Zwykłemu Śmiertelnikowi
takiemu jak ja

..co Wielbi Cię we Snach
..co Wstydzi się swych Uczuć
na Jawie

Meżadews Akszugor
/8 Wrzesień 2001 r./