PERKUNS

Kaiils!

Z olbrzymią radością i dumą prezentujemy nowy numer pisma PERKUNS.
Po kilku latach ciszy, znów pojawiamy się i obiecujemy ukazywać regularnie.
W naszym najnowszym numerze można przeczytać:
*Wstęp
*Władimir Toporow nie żyje
*Biżuteria pruska
*Zaklęty zamek w lesie olsztyńskim
*Czekając na powrót słońca
*Święto jesienne na Mazurach
*Symbole święte i nieświęte: dzik – świnia
*Powitaj Nowy Rok z Galindami
*Lewica a wiara rodzima, czyli… poganie do Afryki!
*Kulgrinda – Pruusu Giesmees (recenzja)

Pismo PERKUNS jest w dwóch wersjach językowych.
Wersja w języku polskim, pod adresem:
PERKUNS [wersja polska]
Wersja w języku pruskim, pod adresem:
PERKUNS [wersja pruska]

przyjemnej lektury i wielu miłych wrażeń
życzą
Teiisilaauks Raguusta i Neertiks