PRŪSA

Ziemio moja Ukochana
Ojczyzno moja Miła
Matko Grobów
Matko Życia

o Ty, która Piłaś Krew
wielu narodów
o Ty, która widziałaś
która karmiłaś

łzy
ból
radości
i szczęście

Ziemio moja Ukochana
Lasu gobelinem okryta
przecięta strumieniami, rzekami
ozdobiona jeziorami
i polami żyta

o Ty, która słyszałaś głosy
wielu narodów
o Ty, która widziałaś
która rodziłaś

życie
śmierć
bogactwo
i biedę

Ziemio moja Ukochana
Sercem całym oddany Tobie
Duszą całą kłaniam się
i hołd oddaję

o Matko moja Wieczna
Najsłodsza Tajemnico

nie zdradzę Cię nigdy
nie opuszczę Cię nigdy

-jam Synem Twym na Wieki.

26/27 Marzec 2006 r.