Deiwutiskan Nawwan Mettan!

(Szczęśliwego Nowego Roku!)

sylwester.jpg

Z okazji Nowego Roku chciałbym życzyć wszystkim spełnienia marzeń, radości w życiu, zdrowia i wielu miłych chwil w 2007 roku.

Rok to niezwykły, magiczny, gdyż zsumowane liczby dają 9, czyli świętą liczbę Prusów. Niech więc będzie magicznym dla naszej Małej Ojczyzny!

Prussologia Klossiana

Szanowna Pani,
Szanowny Panie,
Wydawnictwo Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego w Kownie proponuje Państwu 9 tomów prac prusologicznych litewskiego językoznawcy Dr. Letasa Palmaitisa. Dr. Letas Palmaitis jest autorem kilku monografii i wielu artykułów, na których powoływano się inter alia w pracach Thomas V.
Gamkrelidze and Vjacheslav V. Ivanov, Indoeuropean and Indoeuropeans, I, II. Tbilisi university Press 1984 (wyd. pierwsze po rosyjsku, wyd. drugie po angielsku), Winfred P. Lehmann, Theoretical Bases of Indo-European Linguistics. London and New York, Routledge 1993, 1995, Pietro U. Dini, Le Lingue Baltiche. Firenze, Scandicci 1997 (wydania litewskie i łotewskie w 2000 r.), Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos istorinė gramatika (Gramatyka historyczna języka pruskiego). Wydawnictwo Uniwersytetu Wileńskiego 2004 (wyd. pierwsze po litewsku, wyd. drugie po angielsku Uniwersytetu Pennsylvanii ), Ago Künnap http://www.kirj.ee/esi-l-lu/ling-2006-3-1.pdf.
Te 9 tomów to:
1. Concordantia verborum borussicorum cum reconstructione historica [wszystkie wyrazy ze staropruskich zabytków przetłumaczone na angielski (pierwszy raz), niemiecki, polski (pierwszy raz), litewski i łotewski, opatrzony słownikiem odwrotnym z odsyłaczami do źródeł każdego przypadku, 350 str.];
2. Old Prussian Elbing and Simon Grunau’s Vocabularies, Old Prussian Catechisms. Text and Comments [faksymile wszystkich staropruskich zabytków przetłumaczone (w pierwszy raz) na język angielski i opatrzone komentarzem i rekonstrukcją naukową, 410 str.];
3. Prussian Reader [pierwsza chrestomatia staropruskiego i eksperymentalnego rekonstruowanego pruskiego łącznie z próbą tłumaczenia Pisma Świętego, 113 str.];
4. A 6 Languages Dictionary of Experimental Prussian [eksperymentalny współczesny słownik obejmujący wszystkie staropruskie teksty razem z wieluoma eksperymentalnymi: dla językoznawców i tych, ktorzy praktykują współczesny pruski (patrz. http://prusa.miestai.net/forum/index.php?, http://prusa.strefa.pl/nertiks.html), dostarczony z zasadami rekonstrukcji leksykalnej i pełniący rolę heurystyczną oraz weryfikacyjną] –
4a – prusko-angielsko-pruski, 431 str.;
4b – prusko-niemiecko-pruski, 390 str.;
4c – prusko-polsko-pruski, 420 str.;
4d – prusko-rosyjsko-pruski, 410 str.;
4e – prusko-litewsko-pruski, 385 str.;
4f – prusko-łotewsko-pruski, 380 str.
Każdy tom kosztuje 25.- zł. Mamy nadzieję na zamówienie ze wskazaniem liczby egzemplarzy.

Uniwersytet im. Witolda Wielkiego
info@leidykla.lt